Co všechno můžeme třídit?

V současnosti se nám nabízí mnoho možností, co, kde a jak třídit. Neexistuje jistě nikdo, kdo by se již nesetkal s barevnými kontejnery na tříděný odpad. Síť těchto kontejnerových „hnízd“ je každým rokem hustější a je tedy stále méně náročné, zapojit se do třídění. Obvykle nemusíme s tříděným odpadem chodit nijak daleko, kontejnery bývají umístěny jen několik desítek metrů od našich domovů. Argument, že „netřídíme, protože to máme příliš daleko“ je tedy ve většině případů zcela neopodstatněný.

Opakování je matka moudrosti a tak si v krátkosti zrekapitulujme, co všechno můžeme třídit a kam máme vytříděný odpad ukládat.
(Následující informace pocházejí z oficiálních stránek firmy Ekokom www.ekokom.cz.)

Papír – modré kontejnery

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:
Sklo – zelené kontejnery

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Plasty – žluté kontejnery

žlutý kontejner Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly z plastů bývají označeny: plasty
Nápojové kartony - (v Olomouci červené kontejnery a popelnice)  nápojové kartóny

Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů označených touto oranžovou nálepkou. Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu.
Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

 

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.
Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů - vše zjistíte přímo na vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

 • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. (pozn. v Olomouci se výkupem a sběrem kovů zabývá také firma Partr spol. s r.o. www.partr.cz)
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.
  Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
 • Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
 • Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky. O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady. Velkoobjemové kontejnery Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3. O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve vašem okolí se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Popelnice, kontejnery

 • Na odpad: plechové nebo plastové nádoby o objemu od 70 do 1.100 l. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu.
 • Na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 000 l, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.
 • Na nebezpečné odpady: nádoby mají většinou dvojité stěny i dno, některé jsou ještě vyplněný nepropustnou fólií - to vše slouží k tomu, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek.
  Tyto nádoby však nenajdete na ulici, pouze ve sběrnách nebezpečného odpadu, protože sběr nebezpečného odpadu musí provádět vyškolená obsluha.