Proč třídit?

Jak říká vtipně a poutavě vytvořená televizní reklama firmy Ekokom, „každý důvod je dobrý“ a my s tímto výrokem zkrátka musíme souhlasit!

Jistě není nutné zmiňovat již notoricky známé informace o nutnosti minimalizace skládkovaných odpadů, apelovat na svědomí každého z nás, že tříděním pomáháme budoucím generacím žít v čistějším a zdravějším prostředí, hovořit o ubývajících nerostných surovinách a potřebě zpracování již jednou použitých výrobků, obalů a dalších produktů lidské činnosti atd. Tyto informace se na nás hrnou ze všech stran a mnozí z nás je již ani nevnímají. Fakt, že je tato problematika téměř jistě všem lidem dostatečně známá, však bohužel neznamená, že se s těmito názory všichni ztotožňují a svědomitě třídí. *Proč však nezačít třídit* – bez ohledu na řeči ostatních lidí či slovutných odborníků – *alespoň pro náš dobrý pocit? *Pro dobrý pocit, že i díky nám bude moci skládka za městem sloužit déle a nebudeme muset hledat další místa pro ukládání hromad odpadu; pro pocit, že i z „odpadků“ může někdo něco vyrobit a může to sloužit další měsíce, roky, desetiletí...